Spoločnosť používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú použité za účelom merania návštevnosti webu, prispôsobenia zobrazenia webových stránok www.klimatshop.sk Tieto sú spracovávané na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu.Zhromaždené cookies súbory sú spracované prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Sada filtrov P3 k tvárovej maske KLIMAT FEA02

Sada obsahuje 2ks filtrov P3

Filter tuhých znečisťujúcich látok BAIANDA 2501, P3 pomáha pri ochrane dýchacích ciest pred vystavením olovu, azbestu, kadmiu, arzénu a MDA. Tento filter pomáha chrániť pred širokou škálou znečisťujúcich látok z tuhých znečisťujúcich látok na báze oleja a oleja. 

7,68 € S DPH

6,40 € bez DPH

Na sklade

Filter tuhých znečisťujúcich látok BAIANDA 2501, P3 pomáha pri ochrane dýchacích ciest pred vystavením olovu, azbestu, kadmiu, arzénu a MDATento filter pomáha chrániť pred širokou škálou znečisťujúcich látok z tuhých znečisťujúcich látok na báze oleja a oleja. Filter častíc BAIANDA poskytuje pohodlnú a ľahkú dýchateľnú kombináciu. Medzi odvetvia, v ktorých sa tento filter bežne používa, patria poľnohospodárstvo, stavebníctvo, všeobecná výroba, farmaceutický priemysel a primárne kovy.

Kompatibilita s bajonetom umožňuje použitie s mnohými druhmi BAIANDA s polotvárovým a celotvárovým tvarom. Filter je možné inštalovať na masky iných značiek s prírubami typu 3M.

• Výnimočná 99,95% účinnosť filtra spĺňa testovacie kritériá série CE P3

• Ľahké, ľahké dýchanie

• Všestranná ochrana proti mnohým nečistotám na báze oleja a iných ako ropných látok

• Kompatibilita s prírubou Bayonet umožňuje použitie s mnohými dizajnami tvárových dielcov BAIANDA

• Široký rozsah aplikácií

 

Filter je schválený CE pre prostredia obsahujúce určité častice na báze oleja a oleja. Filter bol v systéme CE označený farebným kódom „biely“.

P3  biela Chráni pred pevnými aerosólmi a/alebo kvapalinami, ktoré sú definované ako toxické

Sada obsahuje 2ks filtrov P3

Na základe zmeny zákona zo dňa 6.4.2020 platí zákaz predaja tohto typu respirátora širokej verejnosti. Zákaz predaja neplatí pre:

1) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
2) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
3) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
4) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe
tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
5) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
6) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
7) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
8) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
9) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v bode 1) až 9)

filter-P3

Hodnotenia

Napíšte Vašu recenziu

Napíšte Vašu recenziu