Spoločnosť používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú použité za účelom merania návštevnosti webu, prispôsobenia zobrazenia webových stránok www.klimatshop.sk Tieto sú spracovávané na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu.Zhromaždené cookies súbory sú spracované prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.
Servopohon pre klapky bez havarijnej funkcie

Servopohon pre klapky bez havarijnej funkcie

Otočné servopohony bez havarijnej funkcie slúžia na automatické ovládanie kruhových ale i hranatých klapiek vzduchotechnického potrubia. Tieto servopohony sú bez havarijnej funkcie, takže v prípade havárie (požiaru alebo podobne) nie je možné túto klapku okamžite zatvoriť, aby sa dym nešíril ďalej potrubím.

Servopohon pre klapky bez havarijnej funkcie

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for